Serwisy internetowe, istniejące w oparciu o zgromadzoną wokół nich społeczność stały się częścią rzeczywistości nie tylko internetowej. Umożliwiają swobodny przepływ informacji, danych multimedialnych, współdzielenie opinii i nastrojów

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Polsce coraz większą popularnością zaczął cieszyć się internet. Jego użytkowników przybywało z dnia na dzień, jednak główną formą komunikacji przez długi czas pozostawała poczta elektroniczna. Po kilku latach popularności nabrały fora, czaty oraz komunikatory internetowe, które jak się później okazało były wstępem do definiowania społeczności internetowej. Na początku XXI wieku cały świat ogarnął trend znany jako Web 2.0 stawiający na treści generowane przez użytkowników. Określenie to zmienia interakcję pomiędzy moderatorami i użytkownikami, oddając lwią część tworzenia serwisu w ręce osób tym zainteresowanych. Spowodowało to zatarcie archaicznego podziału na twórców i odbiorców, w wyniki czego nastąpił szybki rozwój serwisów społecznościowych, obejmujących wszystkie aspekty życia codziennego. Człowiek był, jest i będzie istotą społeczną. Elliot Aronson, będący wysoko cenionym autorem wielu publikacji z dziedziny psychologii społecznej, określił człowieka w następujący sposób:

  • • jego rozwój jest nierozerwalnie związany ze społeczeństwem
  • • realizuje swoje potrzeby żyjąc w społeczeństwie
  • • kształtuje swoją wiedzę o świecie dzięki innym ludziom
  • • społeczeństwo umożliwia mu przeżycie w początkowym okresie jego życia
  • • poprzez swoją działalność oddziałuje na otaczającą go rzeczywistość

Wynika z tego, że to jacy jesteśmy jest efektem społeczeństwa w którym funkcjonujemy. Jako ludzie dążymy do tworzenia pewnego rodzaju nierozerwalnych więzi z innymi ludźmi. Funkcjonując w społeczeństwie chcemy być niezależni, wyjątkowi i zauważalni. Francis Fukuyama w swoich twierdzeniach uważa że historia skończyła się lub znika wraz z rozpowszechnianiem się globalizacji. Prowadzi to do ujednolicenia a postępująca technologia zmienia sposób stowarzyszania się ludzi. Właśnie wynikiem tego według Fukuyamy jest ciągle rosnące w Internecie zapotrzebowanie na czaty czy grupy dyskusyjne.

Próba zdefiniowana społeczności internetowej pojawiła się również w dokumencie RFC1462. Opisuje on trzy elementy składające się na budowę Internetu. Są to sieci oparte na protokole TCP/IP, społeczność która używa tej sieci oraz zbiór zasobów znajdujących się w sieci.

W artykule z 1997 czytamy: Ta trójelementowa definicja wprowadza dobre rozróżnienie pomiędzy technicznymi aspektami Internetu, symbolizowanymi przez pierwszy element, aspektami społecznymi obecnymi w drugim i aspektem informacyjnym określonym w trzecim elemencie. Elementy te są ściśle ze sobą powiązane. Używanie Internetu to nic innego jak działanie członków społeczności przy pomocy sieci, mające na celu odnalezienie i wykorzystanie znajdujących się w niej zasobów informacyjnych.

W 2006 roku amerykański tygodnik „Time” nagradzający co roku ludzi, maszyny lub idee mające największy wpływ na wydarzenia na świecie, przyznał nagrodę „Człowieka Roku” społeczności internetowej. Był to wybór abstrakcyjny ze szczególnym uwzględnieniem projektów jak Wikipedia, Myspace czy YouTube.

Serwisy społecznościowe to rodzaj społeczności internetowych zgrupowanych ze sobą na potrzeby kontaktów i wymiany informacji przez użytkowników. Serwisy te przyciągają miliony użytkowników i zarówno liczba użytkowników ich jak i nowych serwisów ciągle rośnie. Codzienną rutyną stało się przebywanie i kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i pasjach. Wiele portali chcąc przyciągnąć jak największą liczbę osób stawia dość szeroki zakres tematyki czy wręcz go wyklucza powodując tym, że każdy nowy użytkownik może się odnaleźć w szerokim społeczeństwie internautów. Serwisy społecznościowe wyróżnia rozbudowana interakcja pomiędzy użytkownikami, posiadającymi spersonalizowane profile użytkowników. Służą one zwiększaniu poczucia przynależności do określonych grup społecznych i nawiązywaniu codziennych relacji.